Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Restaurant ‘t Spookhuys kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Restaurant ‘t Spookhuys, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Restaurant ‘t Spookhuys verstrekt. Restaurant ‘t Spookhuys kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres

2. Waarom restaurant ‘t Spookhuys gegevens nodig heeft

Restaurant ‘t Spookhuys verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Restaurant ‘t Spookhuys uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dinerreserveringen.

3. Hoe lang Restaurant ‘t Spookhuys gegeven bewaart

Restaurant ‘t Spookhuys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. Delen met anderen

Restaurant ‘t Spookhuys verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en uitsluitend na overleg met u.

5. In kaart brengen websitebzoek

Op de website van Restaurant ‘t Spookhuys worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Restaurant ‘t Spookhuys gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@spookhuys.nl. Restaurant ‘t Spookhuys zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Beveiligen

Restaurant ‘t Spookhuys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Restaurant ‘t Spookhuys maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Restaurant ‘t Spookhuys verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Restaurant ‘t Spookhuys op via info@spookhuys.nl

Adres:

Adelaarshoek 18
8051 GR Hattem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

Telefoon:

038 444 5743

E-mailadres:

info@spookhuys.nl

Reserveren via WhatsApp!